Perunasyöpä

Perunasyöpä (Synchytrium endobioticum)   Perunasyöpä on nykyisin Suomessa äärimmäisen harvinainen tauti, joka ilmenee äkämäkasvaimina perunan mukuloissa ja varsien tyvillä. Se kuuluu kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) tarkoittamiin vaarallisiin kasvintuhoojiin. Perunasyöpä on ollut Suomessa 1970-luvulle asti verraten yleinen pienillä perunapastoilla, mutta se ei ole koskaan aiheuttanut merkittäviä tuhoja ammattimaisille perunaviljelyksille. Suomessa perunasyöpää ei enää käytännössä esiinny […]

Read More…

Kumimätä

Kumimätä (Dipodascus geotrichum) Kumimätä on perunan mukuloissa märissä ja lämpimissä oloissa sadonkorjuun jälkeen esiintyvä tauti. Kumimätä iskeytyy lähinnä mukuloihin, joissa jo ennestään on pahoja vioituksia ja tuhoaa ne lopullisesti. 2000-luvulla kumimätä on lämpiminä syksyinä pilannut pahasti ainakin yksittäisiä perunaeriä. Sieni vioittaa joskus myös porkkanaa ja muita varastovihanneksia. Taudinaiheuttaja ja leviäminen Kumimädän aiheuttaa Dipodascus geotrichum (E.E. […]

Read More…

Perunan virukset

Perunan virus A, M, S, X ja Y sekä kierrelehtisyysvirus PLRV   Perunakasvustoissa oireita aiheuttavat virukset A, M, PLRV, S, X ja Y ovat ennen olleet merkittäviä satotappioiden aiheuttaja Suomessa ruoka- ja tärkkelysperunalla. Nykyisin virukset haittaavat eniten siemenperunatuotannossa, ja siinäkin virusten määrä on saatu alhaiseksi vastatoimenpiteillä. Virustaudit leviävät oireettomina (joskus myös oireilevina) siemenperunoissa, ja perunapellossa […]

Read More…

Vaalearengasmätä

Vaalearengasmätä (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) Vaalearengasmätä (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) on kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) tarkoittama vaarallinen kasvintuhooja. Se on bakteeritauti, joka pilaa perunan mukuloita. Todetuille esiintymille annetaan torjuntapäätös, jossa määrätään toimenpiteet taudin torjumiseksi. Kaikki Suomessa tuotettavat virallisesti tarkastetut siemenperunaerät testataan rengasmädän varalta. Lisäksi kartoituksia tehdään vuosittain noin 100 ruokaperunatilalle. Siemenperunalla rengasmätää ei Suomessa ole todettu 2000 -luvulla. […]

Read More…

Liberibakteeri (Zebra chip)

Liberibakteeri eli zebra chip -tauti (aiheuttaja Candidatus Liberibacter solanacearum)   Tuntomerkit ja vioitus Zebra chip -taudin (aiheuttaja Candidatus Liberibacter solanacearum) oireet ovat moninaiset ja ne ovat sekoitettavissa moneen muuhun perunan tautiin. Perunan varret jäävät lyhyiksi ja paksuuntuvat, ja niihin saattaa muodostua ilmamukuloita. Lehdykät ovat reunoiltaan ylöspäin kiertyneitä ja saattavat olla kellertäviä tai purppuranvärisiä. Mukulasato on […]

Read More…

Perunarutto

Perunarutto (Phytophthora infestans)   Perunarutto (Phytophthora infestans) on yksi tuhoisimmista perunan taudeista. Maailmanlaajuisesti vuosittaisten satotappioiden ja torjuntakustannusten arvioidaan olevan arvoltaan yli 1 000 000 000 €. Suomessa perunarutto on nykyisin varsin hyvin hallinnassa IPM tuotannossa. Aikaistuneen ja entistä tuhovoimaisemman taudin kanssa on 2000-luvun aikana opittu elämään. Useita tehokkaita kasvinsuojeluaineita on käytettävissä rutontorjuntaan. Sitä vastoin luomutuotannolle ja kotitarveviljelylle perunarutto […]

Read More…

Tyvi-ja märkämätä

Tyvi- ja märkämätä  (Pectobacterium– ja Dickeya-lajit)   Tyvi- ja märkämätä on hyvin yleinen useiden eri bakteerilajien aiheuttama tauti, jonka oireet ja merkitys vaihtelevat suuresti kasvukauden kosteus- ja lämpöoloista, perunalajikkeesta, siemenerästä ja bakteerilajista riippuen. Tyvimätä on erityisesti siementuotannon laatuongelma, mutta osa tyvimätää aiheuttavista bakteereista voi levitä nopeasti perunakasvustoissa ja aiheuttaa huomattavia kilomääräisiä satotappioita. Märkämätä voi aiheuttaa […]

Read More…

Tummarengasmätä (Ralstonia solanacearum)

Tummarengasmätä   Tummarengasmätä (Ralstonia solanacearum) on merkittävä ja tehokkaasti leviävä kasvintuhooja varsinkin trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla. Tauti on kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) tarkoittama vaarallinen kasvintuhooja, jota havaittaessa tai epäiltäessä on velvollisuus ottaa yhteyttä kasvinsuojeluviranomaisiin. Suomessa tautia ei esiinny, mutta tuontiperunan mukana on uhka sen leviämiselle. Euroopassa todetaan vuosittain useita tummarengasmätäinfektioita sekä ruoka- että siemenperunassa. Jos […]

Read More…

Punamätä

Punamätä (Phytophthora erythroseptica) Punamätä on siemenperunasta ja maasta leviävä perunan maanalaisia osia ja varsien tyviosia vioittava tauti, jota esiintyy Suomessa erityisesti lämpiminä ja sateisina kesinä. Märissä kasvuoloissa tautioireita voi näkyä kasvustossa jo alkukesästä, mutta useimmiten tauti huomataan vasta, kun mukulat alkavat pilaantua. Kasvusto-oireita on vaikea erottaa tyvimädän ja perunaseitin oireista. Punamätä aiheuttaa tuhoja erityisesti vedenvaivaamilla […]

Read More…

Sydänmätä

Sydänmätä (Globisporangium- ja Pythium-lajit) Sydänmätä on maasta leviävä perunan mukuloita pilaava tauti, jota esiintyy Suomessa erityisesti lämpiminä kesinä. Yksittäisiä pilaantuneita mukuloita voi löytyä kasvukaudella pellossa, sekä syksyllä ja talvella varastoissa. Oireita voi ilmaantua myös lajittelun ja kauppakunnostuksen jälkeen. Suurimmat tuhot tauti aiheuttaa yleensä pian sadonkorjuun jälkeen, jos lämpötila noston ja välivarastoinnin aikana on yli 20 […]

Read More…