Vaalearengasmätä

Vaalearengasmätä (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) Vaalearengasmätä (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) on kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) tarkoittama vaarallinen kasvintuhooja. Se on bakteeritauti, joka pilaa perunan mukuloita. Todetuille esiintymille annetaan torjuntapäätös, jossa määrätään toimenpiteet taudin torjumiseksi. Kaikki Suomessa tuotettavat virallisesti tarkastetut siemenperunaerät testataan rengasmädän varalta. Lisäksi kartoituksia tehdään vuosittain noin 100 ruokaperunatilalle. Siemenperunalla rengasmätää ei Suomessa ole todettu 2000 -luvulla. […]

Read More…

Liberibakteeri (Zebra chip)

Liberibakteeri eli zebra chip -tauti (aiheuttaja Candidatus Liberibacter solanacearum)   Tuntomerkit ja vioitus Zebra chip -taudin (aiheuttaja Candidatus Liberibacter solanacearum) oireet ovat moninaiset ja ne ovat sekoitettavissa moneen muuhun perunan tautiin. Perunan varret jäävät lyhyiksi ja paksuuntuvat, ja niihin saattaa muodostua ilmamukuloita. Lehdykät ovat reunoiltaan ylöspäin kiertyneitä ja saattavat olla kellertäviä tai purppuranvärisiä. Mukulasato on […]

Read More…

Tyvi-ja märkämätä

Tyvi- ja märkämätä  (Pectobacterium– ja Dickeya-lajit)   Tyvi- ja märkämätä on hyvin yleinen useiden eri bakteerilajien aiheuttama tauti, jonka oireet ja merkitys vaihtelevat suuresti kasvukauden kosteus- ja lämpöoloista, perunalajikkeesta, siemenerästä ja bakteerilajista riippuen. Tyvimätä on erityisesti siementuotannon laatuongelma, mutta osa tyvimätää aiheuttavista bakteereista voi levitä nopeasti perunakasvustoissa ja aiheuttaa huomattavia kilomääräisiä satotappioita. Märkämätä voi aiheuttaa […]

Read More…

Tummarengasmätä (Ralstonia solanacearum)

Tummarengasmätä   Tummarengasmätä (Ralstonia solanacearum) on merkittävä ja tehokkaasti leviävä kasvintuhooja varsinkin trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla. Tauti on kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) tarkoittama vaarallinen kasvintuhooja, jota havaittaessa tai epäiltäessä on velvollisuus ottaa yhteyttä kasvinsuojeluviranomaisiin. Suomessa tautia ei esiinny, mutta tuontiperunan mukana on uhka sen leviämiselle. Euroopassa todetaan vuosittain useita tummarengasmätäinfektioita sekä ruoka- että siemenperunassa. Jos […]

Read More…

Perunarupi (Useat Streptomyces-lajit)

Perunarupi (Useat Streptomyces-lajit) Perunarupea aiheuttavat monet Streptomyces-sädebakteerit. Suomessa ruven aiheuttajia ovat ainakin tavallisen rupibakteerin lähisukulainen euroopanrupibakteeri (S. europaeiscabiei) sekä pohjanrupibakteeri (S. turgidiscabies). Molemmat bakteerit aiheuttavat rupioireita, jotka yleisesti luokitellaan laaka-, koho- ja syväruveksi.  Lisäksi esiintyy verkkorupea, jonka aiheuttajaa Suomessa ei vielä tunneta. Oireiden perusteella ruvenaiheuttajia ei pysty erottamaan toisistaan. Alhainen pH (< 5,5) hillitsee tavallisen […]

Read More…