Harmaahome

Harmaahome (Botrytis cinerea) Harmaahome on melko yleinen perunan lehtiä vioittava tauti. Se aiheuttaa perunan vanhimpiin lehtiin suurehkoja selvärajaisia kuoliolaikkuja, joita löytyy yksittäisistä kasveista yleensä heinäkuulta eteenpäin. Harmaahome ei sinänsä aiheuta perunalle merkittäviä satotappioita, mutta oireet voi herkästi sekoittaa perunaruton oireisiin. Taudinaiheuttaja ja leviäminen Harmaahomeen aiheuttaja, Botrytis cinerea Pers., on sieni, joka pystyy vioittamaan monia erilaisia […]

Read More…

Perunaseitti

Perunaseitti (Rhizoctonia solani) Perunaseitti on yleinen siemenperunasta ja maasta leviävä perunan tauti. Tauti voi aiheuttaa merkittäviä kilomääräisiä satotappioita, mutta erityisesti se heikentää monin eri tavoin perunan ulkonäköä ja käyttölaatua. Seitin vaikutuksesta myös tärkkelyssato alenee. Siemenessä leviävää seittiä voidaan torjua tehokkaasti siemenperunan peittauksella. Taudinaiheuttaja ja leviäminen Perunaseitin ja versolaikun aiheuttaja, Rhizoctonia solani J.G. Kühn on sieniryhmä, […]

Read More…

Tyvi-ja märkämätä

Tyvi- ja märkämätä  (Pectobacterium– ja Dickeya-lajit)   Tyvi- ja märkämätä on hyvin yleinen useiden eri bakteerilajien aiheuttama tauti, jonka oireet ja merkitys vaihtelevat suuresti kasvukauden kosteus- ja lämpöoloista, perunalajikkeesta, siemenerästä ja bakteerilajista riippuen. Tyvimätä on erityisesti siementuotannon laatuongelma, mutta osa tyvimätää aiheuttavista bakteereista voi levitä nopeasti perunakasvustoissa ja aiheuttaa huomattavia kilomääräisiä satotappioita. Märkämätä voi aiheuttaa […]

Read More…

Keltalaikku

Keltalaikku (Passalora concors)   Keltalaikkua (Cercospora-laikku) esiintyy perunakasvustoissa verraten yleisesti lämpiminä kesinä. Tauti ilmaantuu kasvustoihin yleensä hiukan aikaisemmin kuin perunarutto. Oireet muistuttavat hyvin paljon maasta leviävän perunaruton ensioireita, ja tauti sekoitetaan varsin yleisesti lehtiruton oireisiin. Taudinaiheuttaja ja leviäminen Keltalaikun aiheuttaja, Passalora concors (Casp.) U. Braun & Crous, on sieni, jolla ei tiettävästi ole perunan lisäksi […]

Read More…

Lakaste

Lakaste (Verticillium-lajit) Lakaste (aiemmin näivetystauti) on melko yleinen perunan versoja vioittava tauti. Tautia näkyy yleensä lämpiminä kesinä loppukesällä yksittäisissä kasveissa. Perunavaltaisissa viljelykierroissa tauti voi alentaa joinakin kesinä perunasatoa, mutta yleisesti lakasteen merkitystä pidetään vähäisenä. Lakasteen aiheuttajia arvellaan esiintyvän ainakin vähän kaikissa viljelymaissa ja perunavaltaisissa viljelykierroissa ne voivat lisääntyä nopeasti tuhokynnyksen ylittävälle tasolle. Taudin tuntomerkkinä on, […]

Read More…

Lehtipolte

Lehtipolte (Alternaria-lajit) Lehtipolte on hyvin yleinen perunakasvustojen tauti loppukesällä. Lehtipoltetta aiheuttaa kaksi Alternaria-lajia, A. alternata ja A. solani. Myös ilmansaasteet, kuten otsoni, voivat joskus aiheuttaa perunassa lehtipoltetta muistuttavia oireita. Lehtipoltetta on aikaisemmin pidetty Suomessa merkitykseltään melko vähäisenä tautina, koska oireet ovat ilmaantuneet kasvustoon vasta kasvukauden lopulla. 2000-luvulla taudin tuhoisuus on lisääntynyt kaikkialla Euroopassa. Aivan viime […]

Read More…

Pahkahome

Pahkahome eli varsikuolio (Sclerotinia sclerotiorum)   Pahkahome eli varsikuolio on melko yleinen perunan varsia vioittava tauti, joka aiheuttaa ongelmia lähinnä ilmastoltaan viileähköillä ja sateisilla seuduilla. Yleensä tauti vaurioittaa tai tappaa yksittäisiä kasveja, mutta pahimmillaan se voi tuhota koko kasvuston elokuun puolivälin tienoilla. Pahkahome on yleistynyt seuduilla, joilla viljellään laajamittaisesti perunaa ja muita pahkahomeen isäntäkasveja, kuten. […]

Read More…

Perunarupi (Useat Streptomyces-lajit)

Perunarupi (Useat Streptomyces-lajit) Perunarupea aiheuttavat monet Streptomyces-sädebakteerit. Suomessa ruven aiheuttajia ovat ainakin tavallisen rupibakteerin lähisukulainen euroopanrupibakteeri (S. europaeiscabiei) sekä pohjanrupibakteeri (S. turgidiscabies). Molemmat bakteerit aiheuttavat rupioireita, jotka yleisesti luokitellaan laaka-, koho- ja syväruveksi.  Lisäksi esiintyy verkkorupea, jonka aiheuttajaa Suomessa ei vielä tunneta. Oireiden perusteella ruvenaiheuttajia ei pysty erottamaan toisistaan. Alhainen pH (< 5,5) hillitsee tavallisen […]

Read More…

Juolavehnän ja hukkakauran torjunta

Kvitsalofoppi-P-etyyli   (Pilot Ultra, Repex 5 l, Targa Super 5 C)   Valikoivien juolavehnähävitteiden vioitusherkkyyteen vaikuttavat sääolot ja lajike. Leveälehtiset lajikkeet reagoivat yleensä pienilehdykkäisiä herkemmin. Vioitusriski on suurin, kun ruiskutetaan kosteana aamuna, ja sen jälkeen päivä lämpenee auringonpaahteiseksi.  Kvitsalofoppi-P-etyyli voi aiheuttaa keltakirjavuutta perunanlehdyköihin. Vaikka kvitsalofoppi-P-etyyli vioittaa perunanlehtiä herkemmin kuin propakvitsafoppi, on vioitus yleensä harmitonta. Propakvitsafoppi (Agil 100 […]

Read More…