Keskustelu

Tietosuojalausunto

Tietosuojalausunnon tarkoituksena on kertoa niistä periaatteista ja käytännöistä, joita Peruna-alan yhteistyöryhmä PAYR Ry noudattaa Peruna-alan yhteistyöryhmän jäsenten tietojen käsittelyn, keräämisen, käytön ja säilytyksen suhteen.

Tietojen kerääminen ja käsittely

PAYR Ry kerää vain sellaisia tietoja, joita tarvitsee yhdistyksen toiminnan ylläpitämiseen. Peruna-alan yhteistyöryhmän toiminnan kannalta tärkeitä tietoja ovat yhteystiedot ja jäsenlaskutusperusteena toimivat peruna-alan toiminnan puitteet.

Tietojen käyttötarkoitukset
  • PAYR Ry:n yhteydenpitoon jäsenille ja jäsentiedotteita varten:
    • Nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.
  • Jäsenmaksun määrittämiseen:
    • Viljelijä: Perunan viljelyala, jolloin huomioidaan ruoka- tai muun kuin tärkkelysperunan viljelyala. Pääasiallisesti tärkkelysperunaa viljelevän jäsenmaksu on kiinteä, jos ruokaperunaa on alle 0,5 ha.
    • Yritysjäsen: Yrityksen perunaliikevaihto.
    • Jäsenmaksun määrittämisessä käytetään aina edellisen vuoden liikevaihtoa tai viljelyalaa. Viljelyalatiedot hankitaan Ruokaviraston tilastoista. Ruokavirasto luovuttaa tiedot jäsenmaksujen määrittämistä varten tietosuojalausuntoa noudattaen. Perunaliikevaihdot kysytään ensisijaisesti suoraan yritykseltä. 

Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan edellä mainituissa tarkoituksissa. Mitään tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Oikeus tarkistaa ja korjata omat tiedot

Perunan viljelyalan tiedot hankitaan Ruokavirastolta, mikäli tietoja ei ole jäseneltä saatu suoraan. Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus tarkistaa tietojaan, jos hän epäilee niiden olevan vanhentuneita tai vääriä. Tämä onnistuu lähettämällä sähköpostiviesti Peruna-alan yhteistyöryhmälle: payr@perunasta.fi

Tietojen säilyttäminen

Edellä mainittuja jäsentietoja säilytetään vain niin kauan, kuin niitä tarvitaan, eli kun jäsenyys on voimassa.