Mikä PAYR?

Peruna-alan yhteistyöryhmä, PAYR

Perunantuotannon toimialat ovat keskittäneet voimavaransa yhteen ja perustaneet syyskuussa 2015 uuden peruna-alan katto-organisaation, Peruna-alan yhteistyöryhmä ry:n eli PAYR:n.

Peruna-alan yhteistyöryhmä ry:n kautta koko toimiala voi keskitetysti parantaa mahdollisuuksiaan, perunan ja perunatuotteiden myyntiä ja markkinointia sekä varmistaa alan tutkimuksen, neuvonnan ja koulutuksen kehittämisen.

Vuonna 2024 PAYR liittyi myös eurooppalaiseen EUROPATAT:in jäseneksi. Tämän myötä PAYR:llä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa ja saada tietoa EU-tasolla. Jäsenillä on siten PAYR:n kautta väylä Eurooppaan. 

KIINNOSTUITKO?