PAYR jäsenet

PAYR:n jäsenet ovat suurimmaksi osaksi perunanviljelijöitä, pakkaajia ja tuottajia, sekä peruna-alalla vaikuttavia yrityksiä. Alla olevassa listassa ovat mainittuna ne jäsenet, jotka ovat antaneet luvan julkaista tiedon jäsenyydestään, eli kaikki jäsenet eivät tässä näy. 

Finnamyl Oy Yara Suomi
Jeppo Potatis Ab – Jepuan Peruna Oy ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry
Lapuan Peruna Oy ProAgria Länsi-Suomi ry
Myllymäen Peruna Oy ProAgria Oulu ry
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf

Perunantutkimuslaitos PETLA