PAYR jäsenet

PAYR:n jäsenet ovat suurimmaksi osaksi perunanviljelijöitä, pakkaajia ja tuottajia, sekä peruna-alalla vaikuttavia yrityksiä. Alla olevassa listassa ovat mainittuna ne jäsenet, jotka ovat antaneet luvan julkaista tiedon jäsenyydestään, eli kaikki jäsenet eivät tässä näy. 

Finnamyl Oy Suomen siemenperunakeskus Oy
Jeppo Potatis Ab – Jepuan Peruna Oy ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry
Lapuan Peruna Oy ProAgria Länsi-Suomi ry
Myllymäen Peruna Oy ProAgria Oulu ry
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf

Perunantutkimuslaitos PETLA