Keskustelu

PAYR tarjoaa jäsenilleen monenlaista hyötyä:

 • Tekemällä perunan menekinedistämistyötä erityisesti nuorille suunnatuilla kampanjoilla
 • Suunnittelemalla vienninedistämiskampanjoita yhdessä perunayritysten kanssa
 • Lisäämällä peruna-alan tiedotusta ja koulutusta
 • Tukemalla peruna-alan toimijoita hyödyttävää tutkimusta
 • Toimimalla peruna-alan edunajajana poliittisessa ja hallinnollisessa päätöksenteossa.

 

Toimintaa rahoitetaan pääosin jäsenmaksujen kautta. Jäsenmaksut vuodelle 2019 ovat:

 • Henkilöjäsenmaksu 50 €/vuosi (Maksu kaikille)
 • Pienyritysten ja yhdistysten (liikevaihto alle 10 milj. €) jäsenmaksu 100 €/vuosi
 • Suuryritysten ja järjestöjen (liikevaihto yli 10 milj. €) jäsenmaksu on 1 000 €/vuosi
 • Etujärjestöjen jäsenmaksu 3 000 €/vuosi

 

Tämän lisäksi:

 • Hehtaarimaksu viljelijöille 10 €/perunahehtaari
 • Ostajamaksu 0,1 % perunaliikevaihdosta, kuitenkin enintään 5 000 €/vuosi
 • Tuottava Peruna -lehden vuosikerta (4 kpl) toimitetaan veloituksetta kaikille jäsenille

 

Kehitämme jäsenetujamme jatkuvasti.

Liity PAYR:n jäseneksi