PAYR tarjoaa jäsenilleen monenlaista hyötyä:

  • Tekemällä perunan menekinedistämistyötä erityisesti nuorille suunnatuilla kampanjoilla
  • Suunnittelemalla vienninedistämiskampanjoita yhdessä perunayritysten kanssa
  • Lisäämällä peruna-alan tiedotusta ja koulutusta
  • Tukemalla peruna-alan toimijoita hyödyttävää tutkimusta
  • Toimimalla peruna-alan edunajajana poliittisessa ja hallinnollisessa päätöksenteossa.

 

Toimintaa rahoitetaan pääosin jäsenmaksujen kautta. Jäsenmaksut vuodesta 2020 alkaen ovat:

   
Henkilöjäsenmaksu50 Yritys perunaliikevaihto < 200.000 €200
Viljelijä, jolla ruokaperunaa alle 0,50 ha50 Yritys perunaliikevaihto 200.000-500.000 €500
Tärkkelysperunanviljelijä, jolla ruokaperunaa alle 0,50 ha65 Yritys perunaliikevaihto 500.000-1000.000 €800
Ruokaperunaa 0,5-4,99 ha100 Yritys perunaliikevaihto 1-1,5 milj. €1200
Ruokaperunaa 5-9,99 ha150 Yritys perunaliikevaihto 1,5-2 milj. €1500
Ruokaperunaa 10-19,99 ha200 Yritys perunaliikevaihto 2-4 milj. €2000
Ruokaperunaa 20-29,99 ha250 Yritys perunaliikevaihto yli 4 milj. €3000
Ruokaperunaa 30-39,99 ha300 Yhdistys, järjestö, säätiö (esim. perunakerhot)100
Ruokaperunaa 40-59,99 ha400 Valtakunnalliset asiantuntijaorganisaatiot1000
Ruokaperunaa 60-79,99 ha500 Etujärjestöt3000
Ruokaperunaa yli 80 ha600   


Tämän lisäksi:

  • Tuottava Peruna -lehden vuosikerta (4 kpl) toimitetaan veloituksetta kaikille jäsenille

 

Kehitämme jäsenetujamme jatkuvasti.

Liity PAYR:n jäseneksi

  • Jäsenmaksu määräytyy vain yhden perusteen mukaan seuraavista vaihtoehdoista.: 1. yrityksen perunaliikevaihdon 2. perunan viljelyalan perusteella, jolloin huomioidaan ruoka- tai muun kuin tärkkelysperunan viljelyala. 3. Pääasiallisesti tärkkelysperunaa viljelevän jäsenmaksu on kiinteä, jos ruokaperunaa on alle 0,5 ha 4. Henkilöjäsenenä voi olla henkilö, joka ei edusta peruna-alan tai peruna-alaan kytköksissä olevaa yritystä eikä maatilaa.