Perunasyöpä

Perunasyöpä (Synchytrium endobioticum)   Perunasyöpä on nykyisin Suomessa äärimmäisen harvinainen tauti, joka ilmenee äkämäkasvaimina perunan mukuloissa ja varsien tyvillä. Se kuuluu kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) tarkoittamiin vaarallisiin kasvintuhoojiin. Perunasyöpä on ollut Suomessa 1970-luvulle asti verraten yleinen pienillä perunapastoilla, mutta se ei ole koskaan aiheuttanut merkittäviä tuhoja ammattimaisille perunaviljelyksille. Suomessa perunasyöpää ei enää käytännössä esiinny […]

Read More…

Kumimätä

Kumimätä (Dipodascus geotrichum) Kumimätä on perunan mukuloissa märissä ja lämpimissä oloissa sadonkorjuun jälkeen esiintyvä tauti. Kumimätä iskeytyy lähinnä mukuloihin, joissa jo ennestään on pahoja vioituksia ja tuhoaa ne lopullisesti. 2000-luvulla kumimätä on lämpiminä syksyinä pilannut pahasti ainakin yksittäisiä perunaeriä. Sieni vioittaa joskus myös porkkanaa ja muita varastovihanneksia. Taudinaiheuttaja ja leviäminen Kumimädän aiheuttaa Dipodascus geotrichum (E.E. […]

Read More…

Harmaahome

Harmaahome (Botrytis cinerea) Harmaahome on melko yleinen perunan lehtiä vioittava tauti. Se aiheuttaa perunan vanhimpiin lehtiin suurehkoja selvärajaisia kuoliolaikkuja, joita löytyy yksittäisistä kasveista yleensä heinäkuulta eteenpäin. Harmaahome ei sinänsä aiheuta perunalle merkittäviä satotappioita, mutta oireet voi herkästi sekoittaa perunaruton oireisiin. Taudinaiheuttaja ja leviäminen Harmaahomeen aiheuttaja, Botrytis cinerea Pers., on sieni, joka pystyy vioittamaan monia erilaisia […]

Read More…

Perunaseitti

Perunaseitti (Rhizoctonia solani) Perunaseitti on yleinen siemenperunasta ja maasta leviävä perunan tauti. Tauti voi aiheuttaa merkittäviä kilomääräisiä satotappioita, mutta erityisesti se heikentää monin eri tavoin perunan ulkonäköä ja käyttölaatua. Seitin vaikutuksesta myös tärkkelyssato alenee. Siemenessä leviävää seittiä voidaan torjua tehokkaasti siemenperunan peittauksella. Taudinaiheuttaja ja leviäminen Perunaseitin ja versolaikun aiheuttaja, Rhizoctonia solani J.G. Kühn on sieniryhmä, […]

Read More…

Harmaahilse

Harmaahilse (Helminthosporium solani) Harmaahilse on yksi yleisimmistä ruokaperunan ulkonäköä pilaavista taudeista. Tauti leviää uuteen satoon siemenperunasta sekä jonkin verran myös maasta. Harmaahilse lisääntyy ja sen oireet voimistuvat, varastoinnin, perunan lajittelun, kauppakunnostuksen ja kuljetusten aikana. Kevättalvella kaupassa myytävästä perunasta on nykyisin vaikea löytää mukuloita, joissa ei ole harmaahilseen vioitusta. Ruokaperunassa tauti rumentaa mukuloiden ulkonäköä, mutta ei […]

Read More…

Keltalaikku

Keltalaikku (Passalora concors)   Keltalaikkua (Cercospora-laikku) esiintyy perunakasvustoissa verraten yleisesti lämpiminä kesinä. Tauti ilmaantuu kasvustoihin yleensä hiukan aikaisemmin kuin perunarutto. Oireet muistuttavat hyvin paljon maasta leviävän perunaruton ensioireita, ja tauti sekoitetaan varsin yleisesti lehtiruton oireisiin. Taudinaiheuttaja ja leviäminen Keltalaikun aiheuttaja, Passalora concors (Casp.) U. Braun & Crous, on sieni, jolla ei tiettävästi ole perunan lisäksi […]

Read More…

Kurttulaho

Kurttulaho (Fusarium-lajit) Kurttulahoa aiheuttaa runsaslukuinen joukko Fusarium-sieniä. Kuoppalahoa puolestaan aiheuttavat Boeremia-lajit. Molemmat taudit ovat olleet merkittäviä perunasadon pilaajia varastossa. Ne ovat oireiltaan hyvin samanlaisia ja useimmiten oireilevassa perunaerässä esiintyy molempia tauteja samanaikaisesti. Sadonkorjuu-, käsittely- ja varastointitekniikan kehittymisen ansiosta näiden tautien merkitys on vähentynyt. Yksittäisiä kurttu- ja kuoppalahoisia mukuloita varastoitavasta ruokaperunasta löytyy helposti, mutta runsaasti vioittuneita […]

Read More…

Känsärupi

Känsärupi (Polyscytalum pustulans) Känsärupi on erityisesti viileissä tuotanto-oloissa esiintyvä, mukuloiden ulkonäköä rumentava sienitauti. Taudinaiheuttaja voi vaurioittaa kaikkia perunan maanalaisia osia, mutta se tunnetaan parhaiten mukulaoireista. Oireet mukuloissa ilmaantuvat normaalisti vasta pitkän varastoinnin jälkeen. Suomessa tautia ei yleensä pidetä kovin merkittävänä ongelmana. Taudinaiheuttaja ja leviäminen Känsäruven aiheuttaja, Polyscytalum pustulans (M.N. Owen & Wakef.) M.B. Ellis, on […]

Read More…

Lakaste

Lakaste (Verticillium-lajit) Lakaste (aiemmin näivetystauti) on melko yleinen perunan versoja vioittava tauti. Tautia näkyy yleensä lämpiminä kesinä loppukesällä yksittäisissä kasveissa. Perunavaltaisissa viljelykierroissa tauti voi alentaa joinakin kesinä perunasatoa, mutta yleisesti lakasteen merkitystä pidetään vähäisenä. Lakasteen aiheuttajia arvellaan esiintyvän ainakin vähän kaikissa viljelymaissa ja perunavaltaisissa viljelykierroissa ne voivat lisääntyä nopeasti tuhokynnyksen ylittävälle tasolle. Taudin tuntomerkkinä on, […]

Read More…

Lehtipolte

Lehtipolte (Alternaria-lajit) Lehtipolte on hyvin yleinen perunakasvustojen tauti loppukesällä. Lehtipoltetta aiheuttaa kaksi Alternaria-lajia, A. alternata ja A. solani. Myös ilmansaasteet, kuten otsoni, voivat joskus aiheuttaa perunassa lehtipoltetta muistuttavia oireita. Lehtipoltetta on aikaisemmin pidetty Suomessa merkitykseltään melko vähäisenä tautina, koska oireet ovat ilmaantuneet kasvustoon vasta kasvukauden lopulla. 2000-luvulla taudin tuhoisuus on lisääntynyt kaikkialla Euroopassa. Aivan viime […]

Read More…