Liberibakteeri eli zebra chip -tauti (aiheuttaja Candidatus Liberibacter solanacearum)

 

Tuntomerkit ja vioitus

Zebra chip -taudin (aiheuttaja Candidatus Liberibacter solanacearum) oireet ovat moninaiset ja ne ovat sekoitettavissa moneen muuhun perunan tautiin. Perunan varret jäävät lyhyiksi ja paksuuntuvat, ja niihin saattaa muodostua ilmamukuloita. Lehdykät ovat reunoiltaan ylöspäin kiertyneitä ja saattavat olla kellertäviä tai purppuranvärisiä. Mukulasato on heikko ja mukuloissa pitäisi näkyä tuoreenakin leikkauspinnalla säteittäistä, pistemäistä ruskettumista läpi koko mallon. Jotkut muut taudit saattavat aiheuttaa vastaavanlaista ruskettumista, mutta se ei ole koko mukulan läpi menevää. Oire pahenee paistettaessa, koska vioitus muuttaa mukulan sokereiden koostumusta.

Auomessa ja Pohjoismaissa porkkanalla esiintyy bakteerista kuitenkin eri haplotyyppi C kuin perunalla tauteja aiheuttavat haplotyypit USA:ssa A, B ja Uudessa Seelannissa A. Myös Keski-Euroopassa sarjakukkaisilla kasveilla esiintyvät haplotyyppit D ja E ovat eri haplotyyppejä kuin A ja B. Haplotyypin E on kuitenkin havaittu aiheuttavan lievää pistemäistä ruskettumista joissakin saastuneissa perunan mukuloissa Espanjassa.

Liberibakteerit elävät vain kasvin nilassa eivätkä pysty tunkeutumaan kasviin ilman vektoria. Haplotyyppiä C levittää porkkanakemppi. Haplotyyppiä D ja E siirtää tehokkaasti sarjakukkaisesta kasvista toiseen Keski- ja Etelä-Euroopassa esiintyvä Batericera trigoniga –kemppilaji. Sen on havaittu voivan siirtää haplotyyppiä E vähäisessä määrin perunaan. Euroopassa esiintyvä Batericera nigricornis –laji on kempiksi poikkeuksellisen moniruokainen laji, joka pystyy käyttämään ravinnokseen niin porkkanaa, perunaa kuin juurikkaitakin. Batericera nigricornis -lajin kyvystä toimia Candidatus Liberibacter solanacearum –bakteerin eri haplotyyppien vektorina ei ole vielä tutkimustuloksia saatavana.

Esiintyminen Euroopassa

Haplotyyppiä C on tavattu Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Saksasta porkkanalta sekä uusimpien tutkimustulosten mukaan myös Iso-Britanniasta sellerin siemenistä vuodelta 1990 peräisin olevista näytteistä sekä Saksasta sellerin siemenistä vuodelta 1997. Näistä historiallisista siemennäytteistä löydettiin haplotyyppiä D porkkanan siemenistä Hollannista, Tanskasta, Tsekistä ja Italiasta, joista Candidatus Liberibacter solanacearum –bakteeria ei ole aiemmin havaittu. Haplotyyppiä D löydettiin myös saksalaisista siemeneristä, kun taas Saksasta porkkanoista on aiemmin löydetty haplotyyppiä C. Espanjasta ja Ranskasta haplotyypejä D ja E on jo aiemmin julkaistu esiintyvän porkkanalla ja sellerillä, ja hiljattain myös muilla sarjakukkaisilla kasveilla. Vanhoista siemeneristä haplotyyppiä E löytyi myös sellerin siemenistä Englannista, sekä Tsekistä ja USA:sta peräisin olevista palsternakan siemenistä, vaikka sarjakukkaisilla esiintyvien haplotyyppien ei ole oletettu esiintyvän Amerikan mantereella.  Varhaisin liberibakteeripositiivinen siemenerä oli vuodelta 1979, ja positiivisia eriä löytyi useiden eri sarjakukkaisten kasvien siemenistä. Historiallisista siemeneristä tehtyjen määritysten perusteella voidaan todeta, että haplotyypit C, D ja E ovat laajalle levinneitä Euroopassa ja voidaan olettaa, että ne ovat esiintyneet Euroopassa jo vuosikymmeniä, ellei jopa vuosisatoja. Voidaan myös olettaa, että Candidatus Liberibacter solanacearum –haplotyypit ovat kehittyneet kiinteässä vuorovaikutuksessa kemppien kanssa, koska eri liberibakteerihaplotyypit näyttävät olevan sidoksissa kunkin kemppilajin isäntäkasveihin.

Tarkkailu

Zebra chip -taudin oireet ovat moninaiset ja ne ovat sekoitettavissa moneen muuhun perunan tautiin. Mikäli oireisilta vaikuttavia perunoita esiintyy pelloilla tai varastoissa on taudinaiheuttajan tunnistaminen tehtävä PCR-menetelmien avulla.

Torjunta

Candidatus Liberibacter solanacearum-bakteeri haplotyypit C, D ja E tulevat todennäköisesti olemaan EU:ssa ns. laatutuhooja, eli sitä ei saa esiintyä siemenperunassa. Haplotyyppien A ja B suhteen tilanne on vielä epäselvä.

 

Teksti: Anne Nissinen