Peruna on Euroopan maatalouden kulmakivi

Peruna ei ole ainoastaan maailmanlaajuisesti ​​keskeinen viljelykasvi, vaan se on myös Euroopan maatalouden kulmakivi. Sillä on tärkeä rooli ruokaturvan ja taloudellisen vakauden kannalta.
Vuonna 2022 perunasatoa korjattiin EU:ssa 1,4 miljoonalta hehtaarilta, ja tuotettiin 47,5 miljoonaa tonnia perunaa. Peruna edistää merkittävästi maatalouden monimuotoisuutta ja toimeentuloa kaikkialla EU:ssa!

Perunat ovat peruskasvi, joka ei ainoastaan ​​edistä ruokaturvaa, vaan luo myös mahdollisuuksia työllisyyteen ja kestävään talouskasvuun Euroopassa: Perunan arvoketju lajikejalostuksesta ja viljelystä tukkuun, teollisiin prosesseihin tai kuluttajamyyntiin tarjoaa valtavia mahdollisuuksia ihmisarvoiseen työelämään maaseudun ja kaupunkien asukkaille, myös naisille ja nuorille.

Peruna on satoisa kasvi, joka tarjoaa maanviljelijöille merkittävän maataloustulon lähteen.
Monet EU-maat vievät siemen- ja ruokaperunoita, mikä tuottaa ulkomaista tuloa ja vauhdittaa kokonaistaloutta.

Lue myös