Ravinnepuutokset

 

Johdanto

Ravinnepuutokset ovat usein helppo sekoittaa keskenään, sekä tiettyjen kasvitautien kanssa. Mistään ravinnepuutoksesta ei kuitenkaan aiheudu sienirihmastoa tai mätänemistä kuten taudeista. Monien ravinnepuutosten yleisin oire on lehdyköiden kuppiintuminen, eli reunojen nouseminen ylöspäin. Usein peruna kärsii samanaikaisesti monen eri ravinteen puutoksesta. Seuraavassa on keskitytty kasvustossa havaittaviin ravinnepuutoksiin, ja jätetty mukulaoireet vähemmälle huomiolle.

Typpi, N

Typpi on lannoitteista tärkein perunan kasvulle. Sen puute kasvustossa näkyy koko verson pienempänä kokona ja lehtien vaalenemisena, mitä voi olla vaikea havaita, ellei verrokkia ole. Typpi nitraattimuodossaan on kasvissa hyvin liikkuva, joten puute vaikuttaa koko kasviin, mutta vaaleneminen alkaa alimmista eli vanhimmista lehdistä. Puute altistaa monille kasvitaudeille kasvin heikentymisen myötä. Lisätypen antaminen kasvustolle on mahdollista kukintaan asti, sen jälkeen annettu typpi myöhästyttää tuleentumista ja voi aiheuttaa laatuongelmia.

Teksti: Juhani Rahko

Fosfori, P

 

Fosfori liikkuu maassa huonosti, ja kylmässä maassa sen saatavuus on heikko. Fosforin saatavuuden puute keväällä näkyy perunan heikkona juurtenkasvuna ja hitaampana kehityksenä. Vaikka fosfori ei juuri liiku maassa, se on kasvissa melko hyvin liikkuva ravinne. Varsinaiset puutosoireet näkyvät ensin lehtien tummanvihreänä värinä. Alimmat lehdet saattavat harmahtaa hieman, kun ylimmät ovat tumman vihreitä. Lehdissä voi esiintyä ruskeita kuoliolaikkuja, joskus vain lehdykän reunamilla. Lehtien reunat rypistyvät hieman, vakavammissa puutoksissa selkeästi ylöspäin kupille. Tällöin myös koko verso jää pienemmäksi.

Teksti: Juhani Rahko ja Anna Sipilä

Kalium, K

Kalium on erittäin hyvin liikkuva ravinne kasvissa, joten puutosoireet näkyvät ensin alimmissa lehdissä jotka ovat kehittyneet täyteen kokoonsa. Alussa ylälehdet voivat muuttua lasittuneen näköisiksi ja väriltään tummemman vihreiksi tai sinertäviksi. Tässä vaiheessa vioitus voi muistuttaa esim. fosforin puutosta. Ylälehdet alkavat rypistymään, ja reunat nousevat ylöspäin jolloin lehdestä tulee kuppimainen.

Alalehtien reunat ja kärjet alkavat ensin kellastumaan, sitten ruskettumaan ja kuivumaan. Tämä saattaa näkyä ensin lehdykän alapinnalla. Joskus kummankin tyyppinen vioitus näkyy samalla kertaa eli lehdykkä on kuppimainen ja sen reunat ruskettuvat.

Kaliumin puute näkyy mukuloissa tummumisena. Liika kalium syrjäyttää magnesiumia.

Teksti: Juhani Rahko ja Anna Sipilä

Magnesium, Mg                       

Magnesium on melko hyvin liikkuva ravinne kasvissa, mutta ei maassa, joten lannoite täytyy saada juurien lähelle tai lehdistöön. Puute tulee herkimmin esille karkeimmilla maalajeilla alkaen vanhemmista lehdistä (alalehdet). Kasvussa oleviin lehtiin puutosoireet tulevat myöhemmin.

Magnesiumin puutteessa vanhimmat lehdet alkavat vaalenemaan ja kellastumaan lehtisuonten välistä. Lehtisuonet ja usein lehdykän reunat pysyvät vihreinä pitkään. Lopulta lehtisuonten väliin tulee ruskeaa kuoliolaikkua, joka pitkälle mentyään saattaa ”polttaa” reiän lehteen. Tällöin myös ylimmät lehdet näyttävät puutosoireita. Kuoliolaikut saattavat muistuttaa lehtipoltteen vastaavia, mutta lehtipolte tekee laikut satunnaisesti joka puolelle lehdykkää.

Liika magnesium syrjäyttää kaliumia.

Teksti: Juhani Rahko

Kalsium, Ca

Kalsium on kasvissa huonosti liikkuva ravinne, ja se ei myöskään liiku lehdistä mukulaan. Siksi ravinne täytyykin saada siemenperunan lähettyville maahan. Perunan versossa kalsiumin puute aiheuttaa sen, että erityisesti nuoret lehdet eivät kehity kunnolla, koko on pienempi ja lehtien kärjet jäävät tylpiksi. Lehdet saattavat myös kellastua ja ruskettua reunoilta alkaen, ja reunat rullautua ylöspäin (kuppiintua) samoin kuten kaliumin puutoksessa.

Kalsiumin puute näkyy ennen kaikkea mukulassa, jossa se aiheuttaa ruskolaikkua ja mustasydämisyyttä. Siemenperunan itujen kärjet saattavat tummentua. Boorin puute haittaa kalsiumin hyödyntämistä.

Teksti: Juhani Rahko

Mangaani, Mn

Mangaani on kasvissa huonosti liikkuva ravinne. Ensioireet näkyvät kellastumisena lehtisuonten väliltä, alkaen nuoremmista lehdistä. Oireet voivat olla samankaltaisia kuin magnesiumin puutoksessa, paitsi siinä ne alkavat vanhemmista lehdistä. Paras tuntomerkki mangaanin puutokselle on, kun oireiden pahetessa lehtiin ilmestyy mustia pisteitä (kuoliolaikkuja) lehtisuonten suuntaisesti aivan niiden viereen. Pisteet näkyvät ensimmäisenä keskisuonen eli koko lehdykän poikki menevän lehtisuonen vieressä. Tällöin myös lehdykkä saattaa mennä hieman kupille ja sen reunat tummentua.

Lievä mangaanin puutoksesta tullut kellastuminen voi johtua kuivuudesta, ja sateiden tultua nämä oireet saattavat hävitä muutamassa päivässä. Kuoliolaikut eivät sen sijaan häviä.

Teksti: Juhani Rahko

Boori, B

Boori on perunassa hyvin huonosti liikkuva ravinne. Puutosoireet voivat olla moninaiset. Joskus ne aiheuttavat lehtien kuppiintumista, ryppyyntymistä ja paksuuntumista nuorimmista lehdistä alkaen. Joskus taas lehtisuonten välit vaalenevat, ja lehtien reunoille saattaa tulla vaaleanruskeaa kuoliolaikkua. Puutos voi vaurioittaa kehittymässä olevien lehtien kärkisilmuja, ja näin aiheuttaa nuorimpien lehtien muuttumista ruskeanvioletiksi. Vakavassa puutoksessa lehtien kasvupisteiden ja uusien lehtiversojen kehitys hidastuu ja sen vuoksi versosta tulee pensasmainen. Lehdet vaikuttavat tällöin lasittuneilta ja haurailta. Mukuloissa boorin puutos näkyy pienenä kokona ja johtojännekehän ruskettumisena. Koska boori vaikuttaa kalsiumin ottoon perunalla, voi ruskolaikku johtua myös boorin puutteesta.

Teksti: Juhani Rahko

Kupari, Cu

Perunassa kupari liikkuu erittäin huonosti. Puutosoireilussa varsinkin nuoremmat lehdet rullautuvat ylöspäin ja vaalenevat. Paha puutos aiheuttaa kääpiöitymistä. Puutosoireet ovat harvinaisia, ja esiintyvät pellolla laikuittain.

Teksti: Juhani Rahko

Rauta, Fe

Rauta on perunassa erittäin huonosti liikkuva ravinne, mutta maassa vesiliukoinen. Puutosoireet ovat harvinaisia, mutta niitä voi tulla etenkin, jos maassa on korkea pH ja se on märkä. Lehtisuonten välit alkavat vaaleta, lehtisuonet pysyvät vihreinä. Vaaleneminen alkaa lehdykän tyvestä. Raudan vakavallakaan puutoksella ei pitäisi olla vaikutusta satoon.

Teksti: Juhani Rahko

Sinkki, Zn

Sinkki on perunassa erittäin huonosti liikkuva ravinne. Maassa se liikkuu hyvin. Puutosriskiä lisää, jos maassa on runsaasti fosforia. Puutos aiheuttaa koko kasvin kääpiöitymistä, varsinkin nuorten lehtien lasittumista, paksuuntumista, hauraantumista ja reunojen rullautumista ylöspäin. Vanhempien lehtien reunat muuttuvat vaaleanruskeiksi tai pronssin värisiksi.

Teksti: Juhani Rahko