Peruna-alan yhteistyöryhmän jäsenet vaativat, että suomalaiset toimijat nostavat ruokaperunan hintoja, jotta tuottajatkin saavat ruokaperunasta markkinatilanteen mukaisen hinnan. Vain tällä voidaan taata kotimaisen tuotannon jatkuvuus ja kehittymismahdollisuudet, mikä puolestaan takaa koko ketjun toimivuuden tulevaisuudessakin. Markkinoiden toimivuudesta kertoo, että tällä hetkellä ruokaperunasta saa paremman hinnan ulkomaan viennistä kuin kotimaan markkinoille toimittamisesta.

 

Huono kannattavuus heikentää mahdollisuuksia viljelyssä tarvittaviin investointeihin. Koneet vanhenevat vuosi vuodelta ja pellon perusparannukset joudutaan laiminlyömään. Näillä on seurauksensa sektorin pidemmän ajan kilpailukykyyn ja tehokkuuteen. Huonoa sopimuskäytäntöä ja markkina-aseman väärinkäyttöä esiintyy koko alalla, mutta on myös monia toimijoita, jotka noudattavat reiluja kauppatapoja. Heikko kannattavuus ja maksamattomat laskut pakottavat viljelijöitä myymään perunaa, vaikka hinta ei tyydytäkään.

 

Suomalainen ruokaperuna on tällä satokaudella haluttua Euroopan markkinoilla. Suomesta viedään Eurooppaan ruokaperunaa noin miljoonan kilon viikkotahdilla. Taustalla on viime kesän pitkään jatkunut kuivuus ja helteet, jotka jarruttivat perunan kasvua lähes kaikkialla Euroopassa. Pahin tilanne oli mantereen pohjois- ja länsiosissa, mutta kuivuudesta kärsittiin myös Kaakkois-Euroopassa. Euroopassa hinnat lähtivät nousuun jo kesällä, mutta Suomeen hintamuutos ei ole välittynyt.

 

Länsi-Euroopan tärkeimmissä tuotantomaissa ml. Suomessa, sadon leikkaus oli 20-25 % pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Kuivuuden seurauksena perunan hinnat alkoivat päätuotantomaissa nousta jo heinäkuussa, ja nousu jatkui elokuulle. Tämän jälkeen tuottajahinnat ovat vakiintuneet 25-32 euron/100 kg tasolle Euroopassa, paitsi Suomessa ovat edelleen 17-18 euroa/100kg. Euroopassa perunateollisuus ei saa riittävästi sopimusperunaa ja joutuu turvautumaan vapaiden markkinoiden perunaan. Sitä on tällä kaudella poikkeuksellisen vähän tarjolla ja näin teollisuusperunan hinta on selvästi keskivertovuotta korkeampi muissa maissa. Kuluttajahinta on kesän ja alkusyksyn aikana noussut Suomessa 10 snt/kg, mutta on silti alhainen. On mahdollista, että kovan vientikysynnän vuoksi perunaa ei riitä Suomessa kevääseen asti.