Viljelysopimukset vähentävät epävarmuutta sekä ostajien että myyjien osalta

Euroopan päätuotantomaissa odotettiin, että perunaa olisi tässä vaiheessa ylimäärin. Vapaita eriä ja heikommalla varastosäilyvyydellä varustettuja eriä on kuitenkin pyritty myymään jo syksyllä pois varastoista. Keski-Euroopassa vapaita eriä on käytetty syksyn aikana eläinten rehuksi sekä biokaasun ja perunatärkkelyksen tuotantoon. Ylijäämien vähäisyys on johtanut markkinahintojen nousuun päätuotantomaissa. Futuurihinnat antavat viitettä siitä, että hintojen nousun odotetaan myös jatkuvan kevääseen.

Kotimaassa Luonnonvaraskeskuksen Luken ruoka- ja ruokateollisuusperunan varastokyselyn mukaan tammikuun puolivälissä oli viljelijöiden varastoissa perunaa yhteensä 112 milj. kg, josta ruokaperunaa 92 milj. kg. Ruokaperunan määrä oli sama kuin vuotta aiemmin ja teollisuusperunaa oli 5 milj. kg enemmän. Varastojen vähenemistahti oli loka-tammikuun välillä normaalilla tasolla, reilu 30 milj. kg kuukautta kohden.

Vuosi sitten koronan rajoitustoimet alkoivat vaikuttaa vasta maaliskuun puolivälistä lähtien, mutta silloin rajoitustoimet olivat hyvin kattavat. Muun muassa koulut siirrettiin etäopetukseen. Nyt ala- ja yläasteet on onneksi pystytty pitämään auki, mikä on vähentänyt vaikutuksia perunasektorille. Tulevan kevään vaikutukset riippuvat paljon siitä, kuinka hyvin koronaepidemia pystytään pitämään kurissa.

Koronatilanne korostaa hyvien, kirjallisten viljelysopimusten merkitystä. On tärkeää, että tulevana keväänä istutettavalle perunalle on sopimukset kunnossa. Koronan rajoitustoimet leikkaavat sopimuksettomien erien tarvetta. Nyt tiedossa olevilla rokotusaikatauluilla voidaan olettaa, että jonkinlaisia rajoitustoimia tarvitaan vielä ainakin tulevalla syyskaudella. Kirjalliset sopimukset vähentävät epävarmuutta sekä ostajien että myyjien osalta.

Lue myös