PAYR ja SKY antavat palautetta EU:ssa käsittelyssä olevaan kasvien siemenmateriaalien lainsäädäntöön

PAYR ja Siemenkauppiaiden yhdistys ovat yhdessä jättäneet kirjeen Suomen MEP:eille koskien Siemenmateriaalien lainsäädäntöä, joka on käsittelyssä Euroopan Parlamentissa. Tavoitteena on, että siemenmateriaalit pysyisivät valvottuna ja sertifioituna kuten tähänkin asti. Kirje on jaettu MEP:eille myös kaikissa muissa Europatatin jäsenmaissa, sekä Copa and Cogeca, Euroseeds, Europatat, Coceral, European Beet Growers, CEPM – MAIZ’EUROP’ -organisaatioiden jäsenien kautta. Varsinainen kirje on liitteenä.

Kasvien lisäysmateriaaleja koskeva tuleva maatalouden EU:n lainsäädäntö

(A future Plant Reproductive Material legislation for the future of EU farming)

Arvoisa Euroopan parlamentin jäsen,

Tietojemme mukaan parlamentissa on ensi viikolla äänestys, joka koskee komission ehdotusta lisäysaineistolainsäädännön uudistamisesta – Plant Reproductive Material (PRM). Asetusehdotuksella on perustavanlaatuinen merkitys lisäysaineistojen (mm. siemenet, mukulat ja taimet) tuotantoon Suomessa, koska asetus tulee olemaan ”kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.”

Vaikka ehdotus pääpiirteissään vastaa kotimaan toimijoiden käsitystä toimivasta lainsäädännöstä, on joihinkin yksityiskohtiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Toivomme, että asiaan liittyvässä päätöksenteossa otatte huomioon tässä viestissä sekä liitteissä esiin nostetut asiat.

1) Ruokaviraston virallisesti sertifioiman kylvösiemenen ja siemenperunan käyttö antaa parhaat edellytykset runsaan ja laadukkaan sadon muodostamiseksi, koska lisäysaineiston laatutekijät (puhtaus, itävyys, terveys ja aitous) ovat tarkastettu. Valitettavasti sertifioidun kylvösiemenen ja siemenperunan käyttö Suomessa on alhaisella tasolla verrattuna muihin Pohjoismaihin. Virallisesti tarkastetun lisäysmateriaalin asema on pyrittävä turvaamaan tulevassa lainsäädännössä, jotta maatalousyrittäjillämme on jatkossakin käytössään paras mahdollinen kylvösiemen ja siemenperuna.

2) Nykyisen siemenlainsäädännön mukaan maatalousyrittäjien tuottaman viljan ja perunan vastikkeeton tai vastikkeellinen luovuttaminen muille maatalousyrittäjille on laitonta, kun tarkoituksena on luovutetun materiaalin kylvö/istutus. Tämä periaate osaltaan estää sen, että haitalliset rikkakasvit, kasvitaudit ja tuholaiset (esim. hukkakaura, rikkakananhirssi ja peruna-ankeroinen) eivät meillä leviä tarkastamattoman kylvösiemenen ja siemenperunan kautta. Asetusehdotus esittää poikkeusta, jolla tarkastamatonta lisäysaineistoa on pieninä määrinä mahdollista vaihtaa toimijoiden kesken ohittaen virallisen valvonnan. Tämä muodostaa riskin, että lisäysaineistojen valvomaton rinnakkaismarkkina, ns. harmaa siemen, edelleen kasvaa Suomessa.

3) Siemenperuna ja kylvösiemen ovat erityyppisiä lisäysmateriaaleja, joilla on erilaiset ominaisuudet ja vaatimukset. Näitä ei pitäisi kohdella samalla tavalla tulevassa kasvien lisäysmateriaaleja koskevassa lainsäädännössä.

4) Siemeniin verrattuna siemenperunoiden käsittelyyn ja siirtämiseen pitkiä matkoja liittyy enemmän riskejä, erityisesti kasvinsuojelun kannalta. On tärkeää, että Euroopan parlamentin kannassa otetaan tämä ero huomioon.

5) Peruna-alan yhteistyöryhmä Ry ja Siemenkauppiaitten yhdistys Ry tukevat liitteenä olevaa lausuntoa, jonka useat järjestöt ovat allekirjoittaneet ja jossa vaaditaan, että EU:n markkinoille saatettujen siemenperunoiden ja muun kasviperäisen aineiston on täytettävä tietyt vähimmäisvaatimukset, kuten virallinen valvonta ja kasvinsuojelumääräysten noudattaminen, vaatimukset ja raportointivelvoitteet. KAIKILLE kasvien lisäysmateriaaleja käyttäville on taattava, että heidän käyttämänsä tuotteet ovat asianmukaisten tunnistus-, suorituskyky- ja teknisten laatustandardien mukaisia ​​ja että niissä ei ole tuholaisia ​​tai tauteja.

Annamme mielellämme lisätietoa aiheeseen liittyen.

Parhain terveisin,

Yhteinen kirje kasvien lisäysmateriaaleista Suomessa

Joint letter on Plant Reproductive Material

Lue myös