Kustannusten nousu ei anna aihetta iloita sadon määrästä

Luonnonvarakeskuksen julkistaman Ruokaperunan varastotilaston mukaan lokakuun puolivälissä oli maatilojen varastoissa 159 miljoonaa kiloa ruokaperunaa. Edelliskesän kuivuuden jälkeen tämän kauden ruokaperunamäärä on 18 miljoonaa kiloa viimevuotista suurempi. Ruoka- ja ruokateollisuusperunan kokonaisvarastomäärä oli 189 miljoonaa kiloa. Epätasaisen satojakauman vuoksi keskimääräinen satotaso oli 30 tonnia hehtaarille, mikä on saman verran kuin vuonna 2021. Vuonna 2020 keskimääräinen satotaso oli 32 tonnia hehtaarilla.

Runsaat sateet aiheuttivat satomenetyksiä Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla

Vaikka Pohjois-Pohjanmaalla satotaso nousi 34 000 kiloon hehtaarin alalla, kärsivät Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaalln tuotantoalueet paikoittain katastrofaalisista sateista. Pahimmillaan vuorokaudessa satoi jopa 100 millimetriä. Niillä alueilla, joilla vettä ei saatu johdettua mailta pois, kärsittiin suuria satotappioita.

Syyskuussa 2022 ruokaperunan tuottajahinta oli 19,96 senttiä /100 kiloa. Hinta on noussut edellisvuoteen verrattuna noin kahdella sentillä. Tämä ei kuitenkaan kompensoi todellista tuotantokustannusten nousua: Tilastokeskuksen Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin mukaan elokuusta 2021 elokuuhun 2022 on pelkästään energia- ja voiteluaineiden hinta kohonnut 47 prosenttia, ja lannoitteiden ja maanparannusaineiden hinta jopa 81 prosenttia.

Varastokestävyys vaatii kallista energiaa

Yliaktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen Luonnonvarakeskuksesta kertoo, että rankkasateiden lisäksi myös rutto ja maltokaarivirus heikentävät perunan laatua tänä syksynä. Varastoinnin kustannukset ovat myös kasvamassa, koska jäähdyttäminen ja tuulettaminen vaatii sähköä. Tämä vaikuttaa varastokestävyyteen ja lisää varastointikustannuksia.

Keski-Euroopassa perunalla on kysyntää

Tullin tilastojen mukaan elokuussa vietiin ruokaperunaa selvästi tavallista enemmän. Viedystä 630 000 kilosta suurin osa meni Viroon, mutta myös Latviaan ja Ruotsiin. Keski-Euroopan perunaviljelykset kärsivät kuivuudesta, joten vientimahdollisuuksia on.

Lue myös