Mukulakoko jää pieneksi

Kotimaisen ruokaperunan viljely ei ole itsestäänselvyys

PAYR KANNANOTTO 23.11.2021

Kotimaisen perunan markkinat eivät toimi niin kuin normaalin markkinatalouden pitäisi. Tämä näkyy siinä että varastot ovat pienemmät, ja kustannukset suuremmat, mutta perunasta saatava hinta laskee.

Kotimainen peruna on nähty itsestäänselvyytenä, jota on aina tarjolla. Mutta miten kauan näin jatkuu? Peruna-alalla jokainen joutuu miettimään, miten pystyy jatkamaan kustannusten noustessa ja perunasta saatavan tuottajahinnan laskiessa. Viljelyn ja jalostuksen kannattavuus on laskenut dramaattisesti sen johdosta että useat tuotantopanokset kuten lannoitteet, energia, polttoaineet ja pakkausmateriaali ovat kallistuneet kymmeniä prosentteja. Kustannuskehitys ja perunan hintakehitys eivät ole kulkeneet samaan suuntaan, vaan kustannusten noustessa perunasta saatu hinta on laskenut.

Lähde: Luonnonvarakeskus, tuottajahintatilastot. Tilastokeskus, Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi.

Perunantuottajien kommentteja markkinatilanteeseen

Kjell Forsgård, Jepua

– Suomalainen perunanviljely on vaakalaudalla – kuka haluaa jatkaa tulevaisuudessa, jos se ei ole kannattavaa? Kun tänä vuonna ostimme lannoitteet, hinta oli 15,3 % korkeampi kuin viime vuoden syyskuussa. Tämän hetken taso on jopa 70 % korkeampi, eli 1 tonni maksaa 1200 €, kun viime vuonna se maksoi 690 €. Samaan aikaan tuotteiden hinnat ovat laskeneet 7 %. Torjunta-aineet ovat nousseet noin 10 %, polttoaine, palkat ja energia yhteensä 10 %.

– Vaikka haasteita on, en näe muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa. Tilannetta täytyy seurata pitkällä tähtäimellä. Tässä tilanteessa investoinnit ovat jäissä, ja täytyy etsiä säästökeinoja. Tulevaisuus näyttää huolestuttavalta tuottajahintojen alenemisen ja kustannusten hurjan kasvun vuoksi.

Veli Ylihannula, Karijoki

– Normaalisti markkinatalous toimii siten, että kun tavarasta on niukkuutta, hinta nousee. Mutta nyt markkinat eivät toimi: Perunaa on varastossa vähemmän, mutta hinnat eivät nouse. Ei ole neuvotteluasemaa hinnasta. Kauppojen vaatimat sertifioinnit lisäävät työmäärää ja kuluja, mutta tämä ei näy mitenkään saadussa hinnassa. Kokonaisuutena riskit ja vastuu on viljelijällä: Säitä voi ennakoida mutta ei hallita. Yksi pakkasyö voi viedä sadon, mutta ei kustannuksia.

– Tilanne vaikuttaa meillä nyt esimerkiksi siten, että vaikka nyt olisi rakennuslupa uudelle varastolle, ei tunnu järkevältä ryhtyä rakentamaan. Hiljattain jouduimme muuttamaan toimintatapaa, mikä aiheutti jopa 12 000 euron lisäkustannukset kokonaispinta-alaa kohden. Oman toiminnan kannattavuutta täytyy koko ajan seurata. Pitkällä tähtäimellä on huoli tulevaisuuden jatkajista: Nuoria viljelijöitä ei ole liikaa tällä sektorilla.
– Myös näihin tilaston tuottajahintoihin tulee suhtautua varauksella. Täytyy huomioida myös se, mikä on lopullinen saanto ja todellinen hinta tuotettuun satoon nähden. Lisäksi hävikin ja haihtumisen vuoksi tuotantoerän saannosta voi kadota talven aikana jopa 10 %.

Kustannustason nousut tulee hyväksyä hinnan perusteeksi

Perunan viljely Suomessa on aidosti vaakalaudalla. Mikäli tilannetta ei saada korjattua normaalin hintamekanismin kautta, tulee viljely väistämättä vähenemään ja kotimaisten elintarvikkeiden omavaraisuutemme tätä kautta heikkenemään. PAYR vetoaa kaupan sektoriin jotta kustannustason nousut peruna-alalla hyväksyttäisiin hinnan perusteeksi. Kun toteutuneet kustannusten nousut saadaan kompensoitua, voidaan turvata kotimaisen viljelyn jatkuminen myös tulevaisuudessa.


Peruna-alan yhteistyöryhmä PAYR, hallitus


Markus Jussila, puheenjohtaja


Lisätietoja:
Markus Jussila
Peruna-alan yhteistyöryhmä Ry
hallituksen puheenjohtaja
markus.jussila@jepo.fi
050 3740 757


Laila Matikainen
Peruna-alan yhteistyöryhmä Ry
asiamies
laila.matikainen@perunasta.fi
040 5432917

Lue myös