Perunakatsaus 21.8.2018

 

Peruna-alan yhteistyöryhmä on kerännyt jäsenistöltään ja ProAgrialta koenostoihin ja viljelijähaastatteluihin perustuvia satonäkymiä viikolla 33. Koko Suomen alueella peruna on kärsinyt kuivasta ja kuumasta kasvukaudesta, joka on alentanut mukuloiden kokoa ja mukulalukua pienentäen kokonaissatoa. Perunan tärkkelyspitoisuudet sen sijaan ovat tavanomaista vuotta korkeammalla tasolla. Kasvukauden poikkeuksellisuus on vaikuttanut muuallakin Euroopassa perunan satonäkymiin ja hinnat ovat lähteneet nousuun Keski- ja Pohjois-Euroopassa.

 

Kasvitautipaine oli kesä-heinäkuussa vähäinen

 

Koko Suomen alueella kesäperuna- ja varastoperunakasvustot ovat kärsineet kuivuudesta. Perunasadon arvioidaan jäävän 60 – 85 prosenttiin normaalista. Sadon määrään vaikuttaa mm. keskimääräistä alhaisempi mukulakoko, joka voi parantua, jos saadaan sateita. Aikaiset lajikkeet ovat jo alkaneet tuleentua, joten niillä sato on jo muodostunut eikä sateista ole vastaavaa hyötyä. Toisaalta myöhäisillä lajikkeilla kasvuaikaa on vielä jäljellä. Ensimmäisten koenostojen perusteella tärkkelysperunan satonäkymät ovat lähellä 5 vuoden keskiarvoa. Viimevuoteen verrattuna tärkkelyssadot / ha ovat noin 15 % edellä. Alueelliset vaihtelut ovat merkittäviä. Samoin lajikkeiden väliset erot korostuvat tällaisissa ääriolosuhteissa. Vuorokauden keskilämpötilan lasku on virkistänyt kasvustoja.

 

Pahiten kuivuudesta kärsineillä alueilla ja tiloilla perunan laatua heikentää rupisuus, mikäli kasvustoja ei ole pystytty kastelemaan. Koenostojen perusteella rupea esiintyy hyvin vaihtelevasti täysin puhtaista mukuloista hyvin pahasti saastuneisiin.

 

Tänä vuonna lämpimät ja kuivat säät ovat pitäneet perunaruton poissa kasvustoissa ja ruiskutuksia ruttoa vastaan on tehty tavanomaista vähemmän. Luomutuotannossa arvioidaan satomäärien olevan keskiarvovuoteen nähden parempia alhaisen ruttopaineen vuoksi. Ruton tarkkailua ja sade-ennusteiden seurantaa on kuitenkin vielä jatkettava, sillä kosteat ja lämpimät säät lisäävät nopeasti ruton esiintymisen todennäköisyyttä. Myös mukularuton riski täytyy huomioida tänä vuonna torjuntaohjelmissa.

 

Lehtipoltesuojauksesta tulisi huolehtia edelleen myöhäisillä lajikkeilla. Jollain alueilla lehtipolte on jo alkanut pahasti tuleennuttaa kasvustoja.

 

 

Alueelliset satonäkymät:

 

Pro Agria Ålands Hushållningssällskapin mukaan

 

Kasvukausi on ollut hyvin kuiva ja lämmin Ahvenanmaalla. Koko aikana on satanut vain 36 mm normaalin 140 mm sijaan.

 

Peruna istutettiin 5.-20.5., joka on normaaliajankohta. Peruna ei lähtenyt kasvuun karkeilla kivennäismailla eikä savipitoisilla mailla ennen juhannusta.

 

Kastelumahdollisuus on 35 % pelloista ja niillä satoa saataneen 80-100 % normaalista. Multamailla ja vettä hyvin pidättävillä mailla sato-odotukset ovat 60-85 % normaalista. Hiekka- ja savimailla sato jäänee alhaiseksi 0-60 % normaalista. Lohkoilla, joilla varret ovat jo kuolleet kuivuuteen, mukulat jäävät alle 40 mm kokoisiksi.

 

Tämän kasvukauden kuivuus muistetaan pitkään, ja se saa viljelijät suunnittelemaan kastelualan lisäämistä tulevaisuudessa.

 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan mukaan

 

Kuivan sään takia perunan tauteja ja kasvintuhoojia on ollut tavanomaista vähemmän. Ruttoruiskutusten väliä on voinut pidentää eikä gammayökköstuhojakaan ole havaittu. Sateet ovat tulleet paikallisina kuuroina, ukkos- ja raekuurot ovat vahingoittaneet kasvustoa pienillä aloilla.

 

Satonäkymät ovat keskimääräistä alhaisemmat. Satomittaukset ovat vaihdelleet 20-55 tonnin välillä. Yleisesti näyttää tulevan satoa keskimääräistä heikommin, koska mukulat ovat pieniä. Samalla lohkolla voi olla hyvin kasvavaa, vihreää versoa ja hiekkaisemmalla alueella täysin kuivunutta ja loppuun tuleentunutta kasvustoa. Mukuloiden koossa on paljon hajontaa, mutta laatu näyttää toistaiseksi hyvältä. Aikaisimmat lajikkeet ovat jo tuleentumassa ja niissä varret ovat osittain kaatuneet kuivuuden takia. Varastoon nostettavat syys- ja talviperunat ovat vielä vihreänä, ja jos pian ei tule vettä lisää, alkaa peruna todennäköisesti pakkotulentumaan.

 

ProAgria Keski-Pohjanmaan mukaan

 

Keski-Pohjanmaalla sadot vaihtelevat alueittain ja lohkoittain sen mukaan, paljonko on tullut vettä ja onko kasteltu. Normaalivuoteen verrattuna sato on viljelijöiltä saatujen kommenttien perusteella jäämässä n. 20 % normaalisadosta. Koenostoissa lukemat ovat olleet 28-46 tn välillä. Aikaiset lajikkeet ovat jo aika pitkälti tuleentuneet, myöhäisissä riittää vielä kasvupotentiaalia, jos saadaan sateita. Osassa on runsas mukulaluku, mutta erittäin pieni mukulakoko.

 

Kuivuuden oletetaan aiheuttavan laatuongelmia mm. rupisina perunoina, mutta toistaiseksi havainnot ovat olleet vähäisiä. Mukulan maltovikoja ei ole vielä havaittu. Tauteja on esiintynyt aika vähänlaisesti.

 

ProAgria Pohjois-Pohjanmaan mukaan

 

Siemenperunan satoennuste on 80 % tavanomaisesta Pohjois-Pohjanmaan alueella. Ruokateollisuusperuna ja ruokaperunan satoennuste 70 % tavanomaisesta.

 

Lumijoki-kalajoki rannikkoseutu on kärsinyt kuivuudesta eniten, joten näillä alueilla satotaso jää vielä n. – 10 % Pohjois-Pohjanmaan alueen keskimääräistä ennustetta alhaisemmaksi.

Laatuvaihteluita on ruven osalta runsaasti ja lohkon sisälläkin on vaihteluja.

 

 

Katsauksen on koonnut PAYR 20.8.2018 yhteistyössä jäsenistönsä kanssa.

Yhteystiedot payr@perunasta.fi.

 

 

 

Aktuellt om skörden av potatis på Åland

 

På Åland har säsongen varit väldigt torr och varm. Det har kommit ca 36 mm regn sedan sättning mot normalt ca 140mm.

 

Potatisen sattes mellan 5-20.5 och det är helt normal tid här. På grova jordar och jordar med lerinehåll grodde inte potatisen förrän på midsommaren.

 

Bevattning kan göras på ca 35% av åkrarna och där kommer skörden att vara mellan 80 -100% av normal skörd. Mulljordar och vattenhållande jordar kommer skörden att komma upp till ca 60-85% av normalt. Sedan har vi väldigt lätta jordar och lerjordar var skörden kommer att bli mellan 0- 60 % av normalt. Vissa skiften är redan helt nedvissnade och det fins inte knölar över 40mm.

 

Denna säsong kommer nog att kommas ihåg länge för torkan och bevattning planeras till mer areal i framtiden.

 

 

 

Lisätietoa:

Euroopan kuivuuskartta (European Drought Observatory)

Drought in Central-Northern Europe – July 2018 EDO Analytical Report 17.7.2018 (pdf)

Saksan EEX-perunapörssin hinnat