Aklonifeeni (Fenix, Maatilan Aklonifeeni)

 

Aklonifeeni on maa- ja lehtivaikutteinen valikoimaton rikkakasvien torjunta-aine. Ruiskutusvaiheessa taimelle ehtineiden perunoiden lehtiin Fenix aiheuttaa polttovioitusta ja lehdenreunojen käpristymistä. Vioituksia voi tulla tavallista herkemmin, jos ruiskutushetkellä on kuivaa, ja sen jälkeen tulee maan kasteleva sade.

Dikvatti (Reglone)

 

Dikvatti on valikoimaton lehtivaikutteinen aine, jota käytetään rikkakasvien torjuntaan sekä varsistonhävitykseen. Dikvatti vioittaa kaikkia maanpäällisiä kasvinosia, joihin se osuu. Siksi rikkakasviruiskutuksessa korkeintaan 10 % perunoista saa olla taimella. Dikvattia saaneet perunan lehdet ruskettuvat, mikä se hidastaa perunantaimen alkukehitystä.

Metributsiini (Senkor 600 SC, Maatilan Metributsiini, Metro, Mistral)

 

Metributsiini on lehti- ja maavaikutteinen aine. Metributsinia käytetään pääasiassa ennen perunan taimettumista, mutta osa perunalajikkeista sietää pienen annoksen vielä taimivaiheessa.  Perunan taimille käytettynä metributsiini aiheuttaa keltaisuutta lehdyköihin tai niiden reunoihin. Herkillä lajikkeilla ruskettuneet kuoliolaikut lehtisuonten välissä ovat mahdollisia. Herkissä lajikkeissa voi ilmetä myöhäisoireina kasvuston ala- tai keskikerroksen lehdissä lehtisuonten keltaisuutta vielä viikkojen kuluttua ruiskutuksesta.

Prosulfokarbi (Boxer)

 

Prosulfokarbi on pääasiassa maavaikutteinen rikkakasvien torjunta-aine. Ohjeenmukainen käyttöajankohta on ennen perunan taimettumista tai viimeistään perunan 1-lehtivaiheessa. Perunan taimisto sietää prosulfokarbia kohtalaisesti, kunhan ruiskutus tehdään kuivaan kasvustoon. Mahdollinen vioitus ilmenee ruiskutuksen jälkeisinä päivinä kehittyvien uusien lehtien ja korvakkeiden reunoissa lievänä polttovioituksena ja reunojen kuroutumisena.  Lehdet saattavat näyttää tavallista kiiltävämmiltä ja tummemman vihreiltä. Peruna toipuu vioituksesta yleensä hyvin.

Sulfuronit

 

RIMSULFURONIT: Maatilan R-Sulfuroni, Titus WSB. SULFOSULFURONIT:  Maatilan S-sulfuroni , Monitor

Sulfuronit ovat valikoivia lehtivaikutteisia valmisteita, joita voidaan käyttää ennen perunan taimettumista, mutta myös perunan ollessa taimella. Perunan taimivaiheessa käytettynä valmisteet vaalentavat ohimenevästi perunanlehdistöä. Muutos näkyy voimakkaimmin 3–6 päivää ruiskutuksen jälkeen, ja tänä aikana kasvaviin uusiin lehtiin jää usein pysyviä, vähäisiä lehdenreunan kellertymiä ja kuroutumia. Jos aineita käytetään perunan varrenkasvuvaiheessa, varrenkasvu voi ohimenevästi hidastua. Muutokset eivät vaikuta satoon.