Punamätä

Punamätä (Phytophthora erythroseptica) Punamätä on siemenperunasta ja maasta leviävä perunan maanalaisia osia ja varsien tyviosia vioittava tauti, jota esiintyy Suomessa erityisesti lämpiminä ja sateisina kesinä. Märissä kasvuoloissa tautioireita voi näkyä kasvustossa jo alkukesästä, mutta useimmiten tauti huomataan vasta, kun mukulat alkavat pilaantua. Kasvusto-oireita on vaikea erottaa tyvimädän ja perunaseitin oireista. Punamätä aiheuttaa tuhoja erityisesti vedenvaivaamilla […]

Read More…

Sydänmätä

Sydänmätä (Globisporangium- ja Pythium-lajit) Sydänmätä on maasta leviävä perunan mukuloita pilaava tauti, jota esiintyy Suomessa erityisesti lämpiminä kesinä. Yksittäisiä pilaantuneita mukuloita voi löytyä kasvukaudella pellossa, sekä syksyllä ja talvella varastoissa. Oireita voi ilmaantua myös lajittelun ja kauppakunnostuksen jälkeen. Suurimmat tuhot tauti aiheuttaa yleensä pian sadonkorjuun jälkeen, jos lämpötila noston ja välivarastoinnin aikana on yli 20 […]

Read More…

Kuorirokko

Kuorirokko (Spongospora subterranea) Kuorirokko on perunamaissa hyvin yleinen tavallista perunarupea muistuttava tauti. Se heikentää perunan ulkonäköä, mutta aiheuttaa harvoin suuria kilomääräisiä satotappioita. Tauti alentaa kuitenkin ruokaperunaksi kelpaavaa satoa ja aiheuttaa haittaa ruokaperunateollisuuden kuorintaprosessissa. Suurin haitta kuorirokosta on se, että maltokaariviroosi säilyy kuorirokkosienen lepoitiöissä ja leviää niiden mukana. Perunantutkimuslaitoksen tutkimusten mukaan huomattava osa kuorirokon kestoitiöistä on […]

Read More…

Harmaahilse

Harmaahilse (Helminthosporium solani) Harmaahilse on yksi yleisimmistä ruokaperunan ulkonäköä pilaavista taudeista. Tauti leviää uuteen satoon siemenperunasta sekä jonkin verran myös maasta. Harmaahilse lisääntyy ja sen oireet voimistuvat, varastoinnin, perunan lajittelun, kauppakunnostuksen ja kuljetusten aikana. Kevättalvella kaupassa myytävästä perunasta on nykyisin vaikea löytää mukuloita, joissa ei ole harmaahilseen vioitusta. Ruokaperunassa tauti rumentaa mukuloiden ulkonäköä, mutta ei […]

Read More…

Keltalaikku

Keltalaikku (Passalora concors)   Keltalaikkua (Cercospora-laikku) esiintyy perunakasvustoissa verraten yleisesti lämpiminä kesinä. Tauti ilmaantuu kasvustoihin yleensä hiukan aikaisemmin kuin perunarutto. Oireet muistuttavat hyvin paljon maasta leviävän perunaruton ensioireita, ja tauti sekoitetaan varsin yleisesti lehtiruton oireisiin. Taudinaiheuttaja ja leviäminen Keltalaikun aiheuttaja, Passalora concors (Casp.) U. Braun & Crous, on sieni, jolla ei tiettävästi ole perunan lisäksi […]

Read More…

Kurttulaho

Kurttulaho (Fusarium-lajit) Kurttulahoa aiheuttaa runsaslukuinen joukko Fusarium-sieniä. Kuoppalahoa puolestaan aiheuttavat Boeremia-lajit. Molemmat taudit ovat olleet merkittäviä perunasadon pilaajia varastossa. Ne ovat oireiltaan hyvin samanlaisia ja useimmiten oireilevassa perunaerässä esiintyy molempia tauteja samanaikaisesti. Sadonkorjuu-, käsittely- ja varastointitekniikan kehittymisen ansiosta näiden tautien merkitys on vähentynyt. Yksittäisiä kurttu- ja kuoppalahoisia mukuloita varastoitavasta ruokaperunasta löytyy helposti, mutta runsaasti vioittuneita […]

Read More…

Känsärupi

Känsärupi (Polyscytalum pustulans) Känsärupi on erityisesti viileissä tuotanto-oloissa esiintyvä, mukuloiden ulkonäköä rumentava sienitauti. Taudinaiheuttaja voi vaurioittaa kaikkia perunan maanalaisia osia, mutta se tunnetaan parhaiten mukulaoireista. Oireet mukuloissa ilmaantuvat normaalisti vasta pitkän varastoinnin jälkeen. Suomessa tautia ei yleensä pidetä kovin merkittävänä ongelmana. Taudinaiheuttaja ja leviäminen Känsäruven aiheuttaja, Polyscytalum pustulans (M.N. Owen & Wakef.) M.B. Ellis, on […]

Read More…

Lakaste

Lakaste (Verticillium-lajit) Lakaste (aiemmin näivetystauti) on melko yleinen perunan versoja vioittava tauti. Tautia näkyy yleensä lämpiminä kesinä loppukesällä yksittäisissä kasveissa. Perunavaltaisissa viljelykierroissa tauti voi alentaa joinakin kesinä perunasatoa, mutta yleisesti lakasteen merkitystä pidetään vähäisenä. Lakasteen aiheuttajia arvellaan esiintyvän ainakin vähän kaikissa viljelymaissa ja perunavaltaisissa viljelykierroissa ne voivat lisääntyä nopeasti tuhokynnyksen ylittävälle tasolle. Taudin tuntomerkkinä on, […]

Read More…

Lehtipolte

Lehtipolte (Alternaria-lajit) Lehtipolte on hyvin yleinen perunakasvustojen tauti loppukesällä. Lehtipoltetta aiheuttaa kaksi Alternaria-lajia, A. alternata ja A. solani. Myös ilmansaasteet, kuten otsoni, voivat joskus aiheuttaa perunassa lehtipoltetta muistuttavia oireita. Lehtipoltetta on aikaisemmin pidetty Suomessa merkitykseltään melko vähäisenä tautina, koska oireet ovat ilmaantuneet kasvustoon vasta kasvukauden lopulla. 2000-luvulla taudin tuhoisuus on lisääntynyt kaikkialla Euroopassa. Aivan viime […]

Read More…

Mustapistetauti

Mustapistetauti  (Colletotrichum coccodes)   Mustapistetauti pilaa ruokaperunan ulkonäköä kuten harmaahilse. Harmaahilseestä poiketen taudinaiheuttaja voi vioittaa mukulan lisäksi kaikkia perunan maanalaisia osia ja versoja. Keski-Euroopassa mustapistetaudista on viime vuosina tullut harmaahilsettä vakavampi ongelma. Taudinaiheuttajaa on löytynyt satunnaisesti Suomessa oireiltaan harmaahilsettä muistuttavista mukuloista. Taudinaiheuttaja ja leviäminen Mustapistetaudin aiheuttaa Colletotrichum coccodes (Wallr.) S. Hughes sieni. Taudinaiheuttaja kuuluu kotelosieniin, […]

Read More…