Kelta- ja valkoperuna-ankeroinen (Globodera rostochiensis ja Globodera pallida)

Kelta- ja valkoperuna-ankeroiset ovat paljaalla silmällä näkymättömiä, noin 0,5mm pitkiä sukkulamatoja. Ne ovat kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain tarkoittamia vaarallisia kasvintuhoojia, joita epäiltäessä on otettava yhteyttä kasvinterveysviranomaisiin.

Alkukesällä ankeroiset tulevat ulos maassa olevista kystoista ja tunkeutuvat perunan juuriin, jossa ne haittaavat ravinteiden ja veden kulkua. Juuret haaroittuvat ja kasvi näyttää kärsivän veden puutteesta. Kypsinä kystat irtoavat juurista ja jäävät maahan jopa kymmeniksi vuosiksi odottamaan seuraavaa kertaa, kun perunaa viljellään. Perunaa viljeltäessä ilman hyvää viljelykiertoa peruna-ankeroissaastunta näkyykin vuosittain kasvustossa laajenevina heikkokasvuisina laikkuina.

Suomessa kartoitetaan peltoja säännöllisesti ankeroisen varalta, ja vuosittain todetaan keltaperuna-ankeroisen esiintymiä ruoka- ja tärkkelysperunapelloilla. Valkoperuna-ankeroinen on harvinaisempi. Todetuille esiintymille annetaan torjuntapäätös, jossa toimenpiteinä ovat viljelykierto, kestävien lajikkeiden käyttö, viljelyhygienia sekä markkinointirajoitukset.