Keskustelu

Peruna-alan yhteistyöryhmä järjestää tänä vuonna Potato Scandinavia -tapahtuman. Vuorovuosittain eri pohjoismaissa järjestettävä Potato Scandinavia peruna-alan ammattilaisille järjestetään tänä vuonna Suomessa kasvintuotannon ammattilaisten Peltopäivän yhteydessä 9.7.2020. Vuonna 2017 Peltopäivällä vieraili runsaat 3000 kävijää! Kesällä 2020 seitsemättä kertaa järjestettävä Peltopäivä on monipuolinen ja ajankohtainen kasvinviljelyn ammattilaisten tapahtuma. 

Tapahtumassa vierailevat ammattiviljelijät eri aloilta, ja nyt siis myös perunanviljelijät. Potato Scandinavia ja Peltopäivä järjestetään yhteisenä tapahtumana. Peruna-alan näytteilleasettajat sijoittuvat lähelle toisiaan, mutta tapahtuma on kaikille yhteinen. Samalla lipulla pääsee molempiin tapahtumiin. 

PotatoScandinavia2020_Esitelehtinen_final

PAYR organiserar Potato Scandinavia 2020 i samband med Fältdagen på Västankvarn gård i Ingå. Potato Scandinavia ordnas årligen i ett nordiskt land. I år organiseras evenemanget i Finland i samband med Fältdagen på Västankvarn försöksgård 9.7.2020. Senaste Fältdag 2017 samlade drygt 3000 professionella växtodlare! Fältdagen, som arrangeras för sjunde gången sommaren 2020, är en mångsidig och aktuell händelse för professionella inom växtodling.

I år lockar evenemanget igen professionella jordbrukare från olika sektorer – inklusive potatisodlare. Potato Scandinavia organiserars så att Potatisbranschens utställare ligger intill varandra inom mässområdet. Gästerna har obegränsat tillträde både till Fältdag och Potato Scandinavia.

PotatoScandinavia2020_Brochyr_sv_final

• Kaksikielinen tapahtuma /Tvåspråkigt evenemang
• Nostonäytöksiä / Upptagningsdemonstrationer
• Lajike-esittelyjä /sortdemos
• Lannoitteet, kasvinsuojelu, ym./Gödslingsmedel, växtskyddd, etc. 
• Ajankohtaista asiaa/ Aktuellt

Ennakkoiltama 8.7. Marcus Grönholmin ravintola Sågenissa Inkoon satamassa.
Ennakkoilmoittautuminen.

Kvällsmingel 8.7 på Marcus Grönholms restaurang Sågen i Ingå hamn. Anmälning på förhand.

Pohjanmaan Peltopäivä 2018